Espaņol para siempre!

  • Nastreven van het niveau "native speaker"!

 

In "Spaans voor altijd" wordt de spaanse taal intensief verder ingeoefend en onderhouden. Hét middel bij uitstek daarvoor is onze conversatie op hoog niveau!

 

Meer en meer complexe thema's worden in de spaanse doeltaal aangepakt en bediscussieerd. Je denkt nu volledig in de spaanse taal, en ontwikkelt snel duidelijke ideeën tijdens het spreken.

 

Dit niveau van pure conversatie heeft als doel het op termijn nastreven van het niveau "native speaker"! Je bent in staat om comfortabel te communiceren in de spaanse taal, zowel in professionele als persoonlijke contexten.

 

Je hebt bijvoorbeeld met je klasgenoten alle jaren Spaans in het volwassenenonderwijs doorlopen? Laat die uitstekende kennis van de spaanse taal dan niet verloren gaan, en kom je met je klasgenoten verder onderdompelen in de spaanse taal en cultuur!

Copyright 2020 
Webdesign by Cathedral Design Antwerpen Cathedral Design Antwerpen.
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login